Pěvecké sbory Popelka

Zkoušky malého sboru probíhají vždy ve středu 15.30-16.15, velkého sboru 16.30-18.00 v salonku (uč. 17).

Trvale přijímáme nové členy! Žáci školy mohou navštěvovat sbor v rámci výuky, zájemci z řad veřejnosti hradí příspěvek 1200,- Kč za pololetí.

Zájemci mohou kontaktovat přímo paní učitelku Annu Brdičkovou (brdickova@zuspopelka.cz, 737 449 469).

ples

Přijímání nových členů

Do Pěveckého sboru Popelka jsou přijímáni žáci na základě předzpívání před pedagogy během přijímacích zkoušek školy nebo po domluvě se sbormistryní. Do mladšího oddělení Pěveckého sboru Popelka jsou přijímáni žáci ve věku od 7 do 11 let. Do staršího oddělení Pěveckého sboru Popelka jsou přijímáni žáci od 12 let výše.

Repertoár

Repertoár sborů tvoří klasická i duchovní hudba, písně z pohádek a dětských filmů, písně z muzikálů a populární hudby, některé doplněné taneční choreografií.

Historie sboru

Pěvecký sbor Popelka vznikl v roce 2000. Sbor měl 10 – 15 zpěváků z pěveckých tříd, kteří vystupovali pod názvem Dětský pěvecký sbor Popelka. V září 2003 převzala vedení sboru Mgr. Monika Drdová. Počet sboristů se navýšil na 25 členů díky příchodu žáků z dalších hudebních tříd Základní umělecké školy Na Popelce.

Přetrvávající zájem žáků o sborový zpěv a příchod nových, mladších členů, dal vzniknout dalším samostatně fungujícím tělesům. V září 2004 vznikl Operní soubor a o dva roky později (2006) Komorní pěvecký sbor Popelka. V současné době má Pěvecký sbor Popelka dvě oddělení – mladší a starší žáci. V každém oddělení je cca 20 žáků z různých hudebních oborů. Obě oddělení spolupracují na společných projektech, zároveň má každé oddělení svůj vlastní repertoár.

sbor2