O nás

Vážení rodiče,

velmi nás těší, že jste si vybrali pro rozvoj Vašeho potomka právě Základní uměleckou školu Popelka, která v roce 2023 oslavila 70 let od svého vzniku. Umělecké vzdělávání vyžaduje vysoké nasazení, ale přináší i radost z úspěchu příležitost k rozvoji tvůrčího potenciálu. Na naší škole se snažíme vytvářet přátelské a tvůrčí prostředí. Pomozte nám toto prostředí rozvíjet – ptejte se, navrhujte či si jen popovídejte s žáky, kolegy nebo ředitelem.

Přeji Vám, abyste u nás co nejvíce využili příležitost rozšířit svůj život o další rozměr.

Vojtěch Fröhlich, ředitel

ZUŠ Popelka je čtyřoborovou školou pro 845 žáků. Dává příležitost dětem a studentům všestranně rozvíjet jejich talent v těchto oborech:
 • hudebním
 • výtvarném
 • tanečním
 • literárně-dramatickém

Výuka probíhá v odpoledních hodinách dle dohodnutého rozvrhu ve čtyřech budovách:

 • v hlavní budově Na Popelce - obor hudební
 • v budově Pod Klikovkou - obor výtvarný, literárně-dramatický a taneční
 • v budově ZŠ a MŠ Praha - Slivenec - obor hudební, výtvarný, literárně-dramatický a taneční
 • v budově ZŠ a MŠ Praha - Zličín - obor hudební a výtvarný

Podrobné informace o možnostech studia v kanceláři školy osobně nebo telefonicky:

 • tel: 257 326 691
 • e-mail: skola()zuspopelka.cz
 • číslo účtu pro platby: 913 60 51 / 0100

Najdete nás na facebooku: "www.fb.com/zuspopelka"

Pobočka: Ke Smíchovu 16/140, 154 00 Praha - Slivenec /v budově ZŠ/. Vyučované předměty na Slivenci: zobcová flétna, fagot, klavír, kytara a zpěv, výtvarná výchova, přípravná dramatická výchova, tanec.

Školní dvůr   Budova školy

Pobočka: Nedašovská 328/35, 155 21 Praha - Zličín /v budově MŠ/. Vyučované předměty na Zličíně: zobcová flétna, saxofon, klarinet, klavír, kytara, elektrická kytara a výtvarná výchova. 

zlicin   zlicin

Pověřenec pro GDPR a příslušná osoba dle Zákona o ochraně oznamovatelů:

Ing. Petr NACHER, Vysočanská 567/51, 190 00 Praha 9
mobil: +420 603 282 622, www.petersoft.cz, nacher@petersoft.cz


naše vize | RADOST Z TVOŘENÍ

Chceme být kulturním prostorem, kde se setkávají lidé z různých oborů umělecké činnosti a aktivně vytvářejí podmínky pro podnětný a tvůrčí růst osobnosti dětí a mládeže.

naše poslání | 4 OBORY - NAJDI SE!

Poskytujeme dětem a mládeži odborné umělecké vzdělávání.  Podporujeme tak rozvoj jejich tvůrčích schopností a přispíváme k růstu jejich osobnosti.

Jsme institucí sdružující profesionály ze čtyř uměleckých oborů, kteří dlouhodobě garantují kvalitu výuky. Zároveň přinášíme obohacení kulturního života a kultivaci hodnot, vztahů a zájmů pro své okolí.


Samostatná historie ZUŠ Popelka (dříve Na Popelce) se píše od 1. ledna 1953, kdy vznikla odtržením košířské pobočky od Městské hudební školy v Biskupské. Od té doby se rozrostla o další tři umělecké obory a pojme na sedm set osmdesát žáků. V současné době působí ve čtyřech budovách. Hudební obor sídlí v ulici Na Popelce, výtvarný, literárně-dramatický a taneční Pod Klikovkou. Na pobočce ZŠ a MŠ Praha-Slivenec vyučujeme obor hudební a výtvarný a na nově zřízené pobočce ZŠ a MŠ Praha-Zličín od roku 2020 vyučujeme obor hudební a od roku 2021 obor výtvarný. V roce 2023 jsme rozšířili výuku na Slivenci o divadlo a tanec.

Hudební obor, ve kterém studuje nejvíce žáků, nabízí možnost výuky v osmnácti studijních zaměřeních, která zahrnují běžné nástroje, jako jsou housle nebo klavír, ale i méně častý fagot nebo hoboj. I tyto nástroje najdou okamžité uplatnění ve školních souborech, jež jsou na „Popelce“ významnou součástí školního vzdělávacího programu. Žáci si tak osvojí nejen sólovou hru na nástroj, ale získají zkušenosti a zážitky z kolektivu různorodých uskupení a žánrů. Nejvýraznější Filharmonie mladých Praha a její dva přípravné orchestry vystupují každoročně v kostele sv. Šimona a Judy spíše s klasickým repertoárem, taneční orchestr a kapely různých žánrů dokážou zahrát k tanci při společenském plesu školy na Klamovce, do muzikálu nebo popu zabrousí pěvecké sbory a oblíbená parta Bubeníci a přátelé si vyzkouší třeba busking.

Hromadné obory sídlí v inspirativním prostředí budovy Pod Klikovkou nad známým parkem Klamovka. Ve výtvarném oboru si žáci mohou během studia vyzkoušet celou řadu výtvarných prostředků a technik včetně keramiky.  Svoje díla pak úspěšně prezentují na soutěžích a výstavách. Jejich práce byly významnou oporou při projektu mezioborové spolupráce na tématu kramářských písní. Soubory literárně-dramatického a tanečního oboru se snaží zejména posilovat zdravé sebevědomí každého jednotlivce, rozvíjet schopnosti spolupráce, komunikace a důvěry ve skupině. Důkazem jejich kvalitní práce jsou opakované úspěchy na národních přehlídkách. Literárně-dramatický obor pořádá každoročně divadelní minifestival, kam přijíždějí soubory z celé republiky i zahraničí. Úspěšný v mezinárodní spolupráci je i soubor Taneční studio Light, který v poslední době mimo turné v USA absolvoval cestu na Světový festival dětského umění v japonské Tojamě, kam byl nominován mezinárodní asociací AITA/IATA.

Základní umělecká škola v Praze 5 - Košířích je příspěvkovou organizací zřizovanou hlavním městem Prahou a členem Asociace základních uměleckých škol.


Citace závěru inspekční zprávy ČŠI z roku 2023:

Silné stránky školy:

 •  četná spolupráce s vnějšími partnery na národní i mezinárodní úrovni;
 •  velmi dobré materiální podmínky pro výuku včetně nástrojového vybavení hudebního oboru;
 •  stabilizovaný a kvalifikovaný pedagogický sbor;
 •  škola vytváří vhodné příležitosti k prezentaci žáků na veřejnosti;
 •  úspěšnost žáků v národních a mezinárodních soutěžích.

Citace závěru inspekční zprávy ČŠI z roku 2015:

Silné stránky školy:

 •  kvalitní zázemí a materiální podmínky vzdělávání, nástrojové vybavení HO;
 •  vysoká kvalifikovanost pedagogického sboru;
 •  velmi dobré výsledky vzdělávání žáků;
 •  úspěšná prezentace školy na koncertech a veřejných vystoupeních;
 •  příkladný průběh vzdělávání v LDO;
 •  spolupráce s dalšími subjekty včetně příkladné zahraniční spolupráce.

Škola udržuje dobrou úroveň vzdělávání, daří se jí realizovat koncepční záměry a naplňovat svůj vzdělávací program. Úspěšnost v řadě koncertů, veřejných vystoupení a soutěží i v mezinárodním měřítku svědčí o velmi dobrých výsledcích vzdělávání žáků. Nadále udržuje a systematicky rozvíjí partnerství s vnějšími subjekty; četné jsou příklady zahraniční a oceňované spolupráce školy s partnery v USA, Slovinsku, Francii ad.