Zájemci o studium

Přijímací talentové zkoušky do školního roku 2022/2023 se budou konat v termínech uvedených níže. Bez předchozího vyplnění online přihlášky není možné se přijímací zkoušky zúčastnit.

Elektronickou přihlášku (prosíme i s háčky a čárkami nad písmeny) pro všechny obory vyplňte NA TOMTO ODKAZU nejpozději do čtvrtku 26. května a ve Vámi zvoleném čase se dostavte k přijímací zkoušce. Ke zkoušce je možné dostavit se pouze v časech, které Vám nabídne rezervační systém. Pozn. pro mobily: Přihláška má dva sloupce.

Po odeslání elektronické přihlášky obdržíte na uvedený e-mail její potvrzení s uvedeným identifikačním číslem a odkazem na výsledek zkoušky, který bude zveřejněn nejpozději 9. června.

Více o jednotlivých oborech naleznete pod záložkami na horní liště, očekávané výstupy všech studijních zaměření pak naleznete ve Školním vzdělávacím programu v sekci Dokumenty.

HUDEBNÍ OBOR, BUDOVA NA POPELCE 1/18:

ÚTERÝ 31. 5. A STŘEDA 1. 6. 14-17 HODIN 

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Žák ve věku 5 let zpravidla nastupuje do hromadné Přípravné hudební výchovy, od 6 let již dochází i na individuální výuku hry na nástroj nebo zpěvu.

Zájemcům o hru na klavír doporučujeme, aby předem nepořizovali nástroj a poradili se s vyučujícími. Digitální klavíry ke studiu nedoporučujeme.

Studijní plán

VÝTVARNÝ, TANEČNÍ A DRAMATICKÝ OBOR, BUDOVA POD KLIKOVKOU 1561/13:

ÚTERÝ 31. 5. 14-16 HODIN

Požadavky pro taneční obor: U přípravného studia posuzujeme zejména samostatnost, rozlišení tempa a základní pohybovou improvizaci. U starších žáků od 7 let pak jednoduchá zkouška obsahuje úkoly, ve kterých budoucí žák prokáže svoji orientaci v prostoru, rozliší tempo, rytmus, předvede svoji tvořivost, improvizaci na zadané téma, ohebnost.

Zkouška trvá pro přípravné studium cca 5 - 10 minut a pro děti od 7 let cca 10 - 15 minut. Zkoušky probíhají bez přítomnosti rodičů, není na ně žádný požadavek ohledně oblečení či obutí.

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří 2 výkresy se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky, roušku a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Požadavky pro literárně-dramatický obor: Připravte si krátkou básničku nebo prózu (stačí úryvek). Součástí přijímacího řízení bude její přednes, dále krátké výslovnostní cvičení v podobě říkanky nebo jazykolamu a neformální pohovor.

Studijní plán

POBOČKA SLIVENEC:

VÝTVARNÝ OBOR, ZŠ SLIVENEC, UČEBNA VO:

ÚTERÝ 31. 5. 15-17 HODIN

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří výkres se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky, roušku a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Studijní plán

HUDEBNÍ OBOR (pouze FLÉTNA, FAGOT, KYTARA, KLAVÍR, ZPĚV),  ZŠ SLIVENEC, UČEBNA HO:

PONDĚLÍ 30. 5. 14-16.30 HODIN

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. Na pobočce Slivenec probíhá výuka na nástroj již v průběhu přípravného studia.

Zájemcům o hru na klavír doporučujeme, aby předem nepořizovali nástroj a poradili se s vyučujícími. Digitální klavíry ke studiu nedoporučujeme.

Studijní plán

POBOČKA ZLIČÍN:

HUDEBNÍ OBOR (FLÉTNA, SAXOFON, KLARINET, KYTARA, ELEKTRICKÁ KYTARA), ZUŠ NEDAŠOVSKÁ 328, UČEBNA HN:

PONDĚLÍ 30. 5. 14-17 HODIN

Požadavky pro hudební obor: Připravte si jednoduchou písničku ke zpěvu, není potřeba se jinak připravovat. Podmínkou pro přijetí je úspěšné absolvování zkoušky vnímání rytmu a hudby a neformálního pohovoru. V letošním roce doplňujeme volné kapacity ve stávajících ročnících.

Studijní zaměření klavír na Zličíně v tomto školním roce z důvodu naplněné kapacity neotvíráme.

Studijní plán

VÝTVARNÝ OBOR, ZUŠ NEDAŠOVSKÁ 328, UČEBNA VO:

PONDĚLÍ 30. 5. 14-16 HODIN

Požadavky pro výtvarný obor: Žáci tvoří výkres se zadáním odpovídajícím věku (orientační doba 45 minut). Je-li to možné, přineste na ukázku domácí tvorbu. S sebou si vezměte přezůvky, roušku a dobrou náladu. Veškeré výtvarné potřeby a čtvrtky dostanete ve škole.

Studijní plán

Pokud potřebujete zkonzultovat výběr oboru nebo poradit s elektronickým přihlášením, kontaktujte nás dopoledne na telefonu 734 445 326 nebo na emailu frohlich@zuspopelka.cz.